Każdy lokal wymaga ekonomicznego zaopatrzenia, znajdź więc tę usługę

Dla właścicieli restauracji i innych lokali gastronomicznych niezwykle ważne jest, by wyszukać punkt zaopatrzenia, który zapewni nie tylko szczególnie szeroki asortyment, ale również konkurencyjne ceny. Nie można bowiem zaprzeczyć, że od ceny zakupionych półproduktów uzależniony jest zysk lokalu.

Continue reading

Reklama zewnętrzna jako najlepszy sposób na przyciągnięcie uwagi przechodniów, nawet jeśli w ogóle nie są zainteresowani nabyciem np. mebli

Pomimo tego że wszelkiego rodzaju reklamy bywają nierzadko odbierane jako zbyt napastliwe, to jednakże nadal pozostają niezwykle skuteczne. Aby wspomniana reklama przynosiła konkretne pieniądze, musi być tak wymyślona, by każdy telewidz bądź spacerowicz mógł bez trudu ją zapamiętać. Jednakże nazbyt duża nietuzinkowość również nie jest rekomendowana, gdyż efekt finalny może być odwrotny do zamierzonego.

Continue reading

Charakterystyka aktuariusza

Aktuariusz to specjalista ,który pracuje w branży ubezpieczeniowej, planów emerytalnych, a również tak zwanej reasekuracji, czyli ubezpieczenia ubezpieczycieli. Do jego pracy należy przede wszystkim obliczenie ryzyka, a również i wartości projektów finansowych, szczególnie tych ryzykownych albo długoterminowych. Kalkulacja takiego ryzyka może być na przykład kredytowa albo też rynkowa. Wycenia także wartość firmy kierując się metodą Appraisal Value. Aby zostać aktuariuszem, potrzebne są bardzo dobre kwalifikacje – oprócz wykształcenia wyższego potrzeba poświadczenia o niekaralności, co najmniej 2-letniego stażu zawodowego, a również trzeba zdać egzamin aktuarialny.

Continue reading