Czy na fakturach, które są wystawiane w Polsce można zamieścić napis Invoice?

Dowolna firma w ramach prowadzenia swej działalności gospodarczej powinna wystawiać dokument sprzedaży. Zależnie od tego, czy nabywcą jest osoba indywidualna czy też firma, wystawia się paragon albo fakturę.

źródło

Autor: NCDOTcommunications
Źródło: http://www.flickr.com
Naturalnie osoby prywatne także mogą uzyskać ten drugi dokument (zobacz: więcej w tym serwisie), jeżeli tylko wyrażą tego typu chęć.
Różnica między takimi dokumentami polega na tym, że w wypadku faktury podane są wszystkie dane sprzedawcy oraz nabywcy. Jeśli sprzedawcą jest spółka o międzypaństwowym zasięgu, na fakturze mógłby być zawarty nagłówek napisany w odmiennym języku. Według ustawy o VAT oraz przepisów dodatkowych nie jest obowiązkowe używanie jedynie j. polskiego. Jeżeli chcesz na tego typu dokumencie umieścić nagłówek invoice faktura nadal okaże się pełnoprawnym dokumentem sprzedaży towaru lub świadczenia. Ponadto przepisy pozwalają na zamieszczanie tam dodatkowych adnotacji, z tego też powodu taki nagówek w języku obcym mógłby zostać traktowany właśnie jak pomocnicza wzmianka. Ponadto ustawodawca nie określa konkretnego języka, w jakim mogłaby być ona wystawiona.
gastronomia

Autor: www.audio-luci-store.it
Źródło: http://www.flickr.com
Dotyczy to dowolnego rodzaju takiego dokumenu, zatem faktury VAT, proforma czy VAT marża. Ponadto nie istnieje jeden ustalony wzór tego typu dowodu zakupu. Ważne jest to, żeby zostały na nim zamieszczone dane odnoszące się do stron umowy i jej przedmiot. Tak jest w wielu państwach, przykładowo w Wielkiej Brytanii, tak jak w Polsce spółka może, ale nie musi być płatnikiem VAT.

Niezależnie od tego, dla partnerów biznesowych zagranicznych mamy prawo (Sprawdź co ma w ofercie artur żarnowski) wystawić dokument z napisem „Invoice”. Najważniejsze jest to, aby ponadplanowymi wiadomościami nie powodować tego, że faktura jest nieczytelna.