Jak prezentuje się postępowanie windykacyjne? Co zrobić, jak zadzwoni do nas windykator? Jak się zachować?

Każdy, kto posiada pewne niespłacone rachunki, niewyrównany debet na koncie bankowym lub inne zaległości finansowe może oczekiwać, iż w określonym momencie otrzyma telefon od firmy windykacyjnej. Rozmowa z windykatorem przeważnie jest nieprzyjemna i najczęściej budzi strach i wrogie podejście. Niestety dość często ludzie którzy pracują w firmach windykacyjnych odznaczają się arogancją, co nie sprzyja rozwiązaniu problemu.

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli otrzymamy telefon od firmy windykacyjnej przede wszystkim musimy zachować spokój i wymagać od dzwoniącego, aby ten dokładnie i precyzyjnie wyjaśnił sprawę zadłużenia. Dłużnik ma prawo wiedzieć dokładni o jaką kwotę chodzi oraz z czego dokładnie ona wynika. Firma windykacyjna musi też nadać listownie pismo wzywające nas do spłaty kwoty zadłużenia z wyjaśnieniem podstawy roszczenia. Jeżeli nie ma wątpliwości co do podstawy roszczenia, trzeba spokojnie umówić się z windykatorem na termin spłaty. Windykator bardzo często nalega na jak najbardziej prędką i jednorazową spłatę zadłużenia, jednakowoż w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej dłużnika, ma on prawo poprosić o rozłożenie spłaty na raty.

Aby uniknąć kłopotów z firmą windykacyjną musimy ustalić faktycznie realny termin spłaty zadłużenia, z którego dłużnik da radę się wywiązać. Obiecywanie niezbyt realnych terminów powoduje początkowo ostrzejsze i bardziej nieprzyjemne działania windykatora, a w przypadku dalszej zwłoki w płatności nawet skierowanie sprawy na drogę sądową i następnie komorniczą. Rzeczowe przedstawienie windykatorowi naszych możliwości uregulowania długu pozwoli na ustalenie warunków spłaty i bezproblemowe zakończenie postępowania w firmie windykacyjnej – przejżyj listę dłużników.

Dłużnicy

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com
W relacjach z firmą windykacyjną nie powinniśmy unikać telefonów i rozmów z windykatorami, gdyż to przyśpieszy niekorzystną dla nas procedurę sądową oraz komorniczą.

Jeżeli pragniesz zdobyć pokrewne informacje na opisywany wątek, to w pierwszej kolejności zobacz tutaj i przenieś się do tekstu (https://www.graulaw.eu/prawo-znakow-towarowych/), a znajdziesz tam szereg świeżych wiadomości.

Uregulowanie długu w okresie windykacji polubownej dotyczy jedynie kwoty głównej oraz ewentualnych odsetek ustawowych, zaś sąd i komornik na pewno doliczą inne opłaty oraz koszty postępowania, jakie będzie trzeba spłacić.

Warto więc pokonać strach i niechęć, i wynegocjować z windykatorem właściwy dla nas, a nie dla firmy windykacyjnej termin spłaty, aby jak najszybciej i bez dalszych przykrych zdarzeń zakończyć sprawę. Jeśli o to nie zadbamy nasza sytuacja może być bardzo trudna, a przecież nikt nie chciałby trafić na jakieś listy, jak lista dłużników. Zadbajmy więc o to profesjonalnie i w odpowiednim czasie, żeby nie było zbyt późno.