Kiedy pracobiorca może złożyć wniosek o urlop bezpłatny?

W każdej chwili zatrudniony ma prawo złożyć wniosek o tenże urlop. Jednak to od decyzji zwierzchnika zależy, czy go dostanie .
Urlop bezpłatny, o jaki zatrudniony może prosić chlebodawcę dostarczając mu wniosek o urlop bezpłatny, pozwala na przerwanie wykonywania pracy dla chlebodawcy bez zrywania umowy o pracę.

telefon

Źródło: www.morguefile.com
Może być celowy w przypadkach, w których posiadamy alternatywną pracę, na przykład w formie czasowego kontraktu dla innego chlebodawcy bądź mamy inne ważne powody, jakie uniemożliwiają czasowe świadczenie pracy (dla przykładu konieczność zaopiekowania się kimkolwiek z rodziny przez pewien czas). Zanim jednakże złożysz wniosek o urlop bezpłatny, należy gruntownie zastanowić się , co się z taką formą zaprzestania świadczenia pracy łączy. Pamiętaj, że chlebodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na taki urlop (nie musi także uzasadniać swojej odmowy).dowiedz się więcej basware invoice processing basware invoice processingJeżeli jednakże zgodzi się, musisz zadbać o to, by nie było żadnych wątpliwości, że na tenże urlop możesz się udać. Gdy przykładowo pracodawca zgodzi się na to ustnie natomiast ty nie masz żadnych świadków, jacy by to słyszeli, pracodawca może zwolnić cię dyscyplinarnie za pogwałcenie obowiązków, jeżeli przestaniesz przychodzić do pracy. Dlatego zgodę chlebodawcy na taki urlop należy otrzymać pisemnie i mieć dowód tego, że chlebodawca wyraził na urlop zgodę.

PRacownik na urlopie bezpłatnym nie jest objęty ubezpieczeniem społecznym – nie będą za niego odprowadzane składki. Oznacza to, iż przez pierwszy miesiąc urlopu bezpłatnego możesz skorzystać z medycznej opieki darmowo – potem jednakże stracisz do niej prawo.