Czy należy bać się windykatora

Działalność gospodarcza zawsze związana jest z pewnym ryzykiem. Posiada ono wiele postaci. Może być to ryzykowne posunięcie związane z inwestowaniem szczególnie niepewnym w startowej fazie działania przedsiębiorstwa.

Dlatego niezwykle ważne jest by nowy przedsiębiorca – najodpowiedniej jeszcze zanim rozpocznie faktyczną działalność – wnikliwie przemyślał swój obliczanie prowizji plan, koncentrując się w pierwszej kolejności na słabych stronach przyszłego biznesu po to, by znaleźć prawdopodobne kłopoty i je zawczasu spróbować rozwiązać (albo przynajmniej uświadomić je sobie by w razie czego szybko i skutecznie zareagować).

obliczenia finansowe

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com

Niezbędny będzie rzecz jasna doskonały biznes plan, gdzie odnotujemy słabe i mocne strony naszego przedsięwzięcia. Tak naprawdę i to nie wykluczy ryzyka, bowiem już w czasie aktywności zawsze może trafić się nam niesolidny partner bądź też nabywca, szczególnie jeśli nasza firma trudni się kupiectwem.

W tejże branży standardem i dobrą praktyką jest zastosowanie tzw. kredytu kupieckiego, czyli zawieszenia płatności za dostarczone produkty lub też usługi. Działa on opłacalnie jeżeli obydwie strony wywiązują się na czas ze swych zobowiązań.

Jednak może się wydarzyć, iż odbiorca zbyt długo ociąga się ze zwrotem należności, w takim przypadku najlepiej odzyskiwanie zobowiązań zlecić firmie w windykacji wyspecjalizowanej. Taka firma posiada całą gamę narzędzi umożliwiających odzyskiwanie należności (począwszy od przypominania dłużnikowi o spłacie, aż do uzyskania wyroku egzekucyjnego i jego zrealizowania).

kalkulator i monety

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Zaletą odzyskiwania długu z pomocą jednostki windykacyjnej jak na pewno będzie wygoda, bowiem sam proces windykacji jest pracochłonny i dość skomplikowany. Samodzielne odzyskiwanie długów może okazać się też drogie i nie koniecznie skuteczne. Specjaliści zaś na pewno odnajdą właściwy sposób załatwienia naszego problemu.

Również dłużnik nie powinien lękać się kontaktów z firmą windykacyjną, ponieważ dla niej najważniejszym jest odzyskanie zobowiązania, jakie nie zniszczy dłużnika. Firmy windykacyjne starają się nie doprowadzić do ostateczności a więc wizyty komornika, gdyż jest to procedura trwająca długo i w rzeczywistości nikomu się to nie opłaci. Dużo korzystniej będzie doprowadzić do polubownego sfinalizowania sprawy, np. rozłożenia zobowiązania na kilka rat.