PIT 2016 – jak wykorzystać ulgę na dziecko w formularzu podatkowym?

Rozliczenie PIT 2016 razem z dzieckiem jest przeznaczone dla rodziców, którzy samodzielnie wychowują swoje dzieci. Dzięki temu będą oni mogli zaoszczędzić i zredukować podatek, jeżeli tylko spełnią wszystkie wymagane warunki.

Autor: Wawel Service

PIT 2016 z ulgą na dzieci może zostać użyty przez osoby, które rozliczają się za pomocą formularza PIT-37, a także PIT-36 dla przedsiębiorców rozliczających się w sposób ogólny. Mogą z niej skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni ponoszący trudy wychowania dziecka samotnie, którzy wykazują stan cywilny jednoznacznie wskazujący na to, że dziecko jest wychowywane bez partnera. Rodzicem wychowującym dziecko samotnie może być również osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli tylko wykaże, że współmałżonek nie posiada praw rodzicielskich lub [agencje pracy w holandii] odsiaduje karę pozbawienia wolności. Za osoby samotnie wychowujące dziecko nie można uznać jednak rodziców, którzy znajdują się w konkubinacie – w tym przypadku oboje zatracają prawo (klikaj) do wspólnego rozliczenia PIT 2016 wraz z dzieckiem.

Ulga znajduje zastosowanie tylko dla dzieci, które uczą się i nie ukończyły jeszcze 25 lat. Prawo do ulgi traci się w momencie, gdy dziecko kończy 25. rok życia lub wchodzi w związek małżeński. Jako że ulga rozliczana jest w cyklu miesięcznym, można ją jednak naliczyć za miesiące wcześniejsze aż do chwili, w której traci się prawo do niej. Istotne jest, aby przez chociażby jeden dzień okresu rozliczeniowego sprawować samodzielną opiekę nad dzieckiem. Wysokość sumy zwrotu jest zależna także od ilości dzieci i progresywnie wrasta wraz z kolejnym dzieckiem. Pojedyncze ulgi na każde dziecko należy na końcu dodać do siebie – wtedy poznamy faktyczną kwotę, którą możemy odliczyć od podatku.

rodzina

Autor: Imágenes Gratis Online
Źródło: http://www.flickr.com

Rozliczenie PIT 2016 na preferencyjnych zasadach nie jest przewidziane dla osób, które przekroczyły określoną kwotę rocznego dochodu. W przypadku osób wychowujących tylko jedno dziecko jest to 56 tysięcy dochodu rocznego. Z prawa tego nie można również skorzystać, gdy dziecko podjęło pracę opodatkowaną na ogólnych zasadach, a uzyskany z niej przychód był wyższy niż 3089 zł – nie wliczają się w to jednakże dochody uzyskane z wynajmu lub sprzedaży nieruchomości, które są objęte podatkiem ryczałtowym. Pełna oferta: .