Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, jakie bardzo pomagają

BI jest to zamienianie danych w informacje, z kolei danych w wiedzę, mającą na celu optymalizację procesów w biznesie. Rozwiązania business intelligence umożliwiają wydobycie w każdej chwili koniecznych informacji. Środowiska analityczne składują oraz integrują dane z przeróżnych źródeł, przetwarzają je w dogodny oraz czytelny sposób i udostępniają odbiorcom. Zyski uzyskiwane dzięki wdrożeniu rozwiązania : szybkie udostępnianie informacji, zwiększenie przychodów, niższe koszta, optymalizacja działań.

Praca przy komputerze

Autor: AlphaLab Startup Accelerator
Źródło: http://www.flickr.com

Zastosowanie rozwiązań business intelligence pozwala na uzyskanie przewagi strategicznej nad konkurencją. Tok wdrażania składa się z następujących elementów: wykonanie analizy biznesowej oraz technicznej, sporządzenie projektu hurtowni informacji oraz systemu analitycznego, przekazanie narzędzi informatycznych jak też sprzętu, instalacja, implementacja procesu zasilania danych.

O zyskach wynikających z zastosowania rozwiązań business intelligence, biznesmeni mówią sami. Zazwyczaj wymieniane bywają takie czynniki jak wzrost rentowności, redukcja kosztów działalności, udoskonalenia organizacyjne, rozszerzanie rynków zbytu, ulepszenie jakości produkcji. Wydaje się więc, że stosowanie controllingu jest niezbytecznym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Systemy te umożliwiają projektowanie a także analizowanie uzyskanych rezultatów w wielopoziomowych konfiguracjach podmiotowym, przedmiotowym i rodzajowym kosztów, które wspomaga podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych. Dzięki temu możemy modelować taktykę cenową opierając się na analizie progu rentowności, monitorować, które centra kosztowe (towary, kontrakty, plany) są dla firmy rentowne, szacować gospodarność poszczególnych ośrodków odpowiedzialności (oddziałów, pionów), usuwać „szare strefy” wydatków nieproduktywnych.

Zebranie pracowników

Autor: Manchester University Maths
Źródło: http://www.flickr.com

Zarządzanie poprzez controlling wspomagamy odpowiednim systemem informatycznym, jaki dostarcza ważkich, z punktu widzenia zarządzających, informacji o aktywności przedsiębiorstwa. Ewidencja wydarzeń gospodarczych powinna umożliwiać uzyskanie informacji do wielowymiarowego projektowania a także przeglądania wydatków a także przychodów. System business intelligence kreuje w powiązaniu z innymi rozwiązaniami pełny obraz kondycji finansowej firmy.