Co określa indeks giełdowy? Czemu jest tak istotny? Jak wyglądał w przeszłości? Jak go warto odczytywać?

Indeks giełdowy to statystyczna miara, która prezentuje jak odmieniają się ceny grupy danych spółek w danym przedziale czasowym. To także definiuje jak to wpływa na zachowanie się inwestorów giełdowych. Jak dostrzegamy zmiany wartości indeksu, można bez jakiejś analizy cen akcji różnorodnych spółek sprawdzić poziom zwrotu, a także zdefiniować kierunek ruchu cen.
Indeksy pierwotnie były tworzone, aby pokazać zmiany cen akcji spółek, które notowane są na giełdzie, jakie występowały w dosyć krótkim czasie.

urlop

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com
Najważniejszą intencją tego nie było ich stosowanie w długich przedziałach czasowych. Jak ceny były liczone i podawane bez użycia komputerów liczba spółek nie był zbytnio wielka, w sumie faktycznie była zawężona, składała się z największych spółek na rynku. Jednakowoż po pewnym czasie inwestorzy zaczęli szukać jasnego punktu odniesienia do zmierzenia i porównywania długookresowych stóp zwrotu z ich portfeli, a jednocześnie klasyfikacji sektorowej określonych grup spółek. Jak pojawiły się komputery najbardziej skorzystała na tym giełda, więc w latach sześćdziesiątych zaistniały nowe indeksy opisujące idealnie zachowanie wybranych rynków.
W latach siedemdziesiątych wzrosło zainteresowanie małymi spółkami, tak więc wdrożono indeksy, jakie są oparte jedynie na małych spółkach, takie takiego typu jak swig80 notowania- -> poznaj więcej. W latach 80-tych zaś znaczenie zyskały terminowe kontrakty i opcje oparte na indeksach giełdowych. Są one bardzo korzystne, jeśli weźmiemy pod uwagę sposób rozliczenia derywatywów na rynku terminowym. Ostatnie lata są rozwojem indeksów międzynarodowych, w ich skład wchodzą różne spółki europejskie, azjatyckie czy amerykańskie. Tego rodzaju międzynarodowe indeksy reprezentują aż 70% kapitalizacji giełd na całym świecie, bardzo często jednakże korzystają z nich dużych rozmiarów korporacje, instytucje finansowe oraz banki. Dzięki nim mogą śledzić światowe trendy. Co zyskujemy dzięki indeksom giełdowym? Indeksy gwarantują pełny obraz rynku i pokazują kierunek, w jakim on podąża.

Pragniemy Cię namówić do następnej witryny, na której przygotowaliśmy dla Ciebie masę fachowych informacji. Nie zwlekaj i po prostu kliknij odsyłacz (https://www.traple.pl/en/category/tax/).

Jeśli kurs większości akcji zniżkuje albo zwyżkuje, to indeks pokazuje wyraźnie tendencje, które są na giełdzie. Stanowi on jednocześnie istotne narzędzie dla inwestorów, którzy wykorzystują analizę techniczną do sprawdzania przyszłych kursów.

Analitycy techniczni tworzą w formie wykresów historię ruchu indeksu, a dzięki temu dążą do wykrycia możliwych do zdefiniowania formacji, które umożliwiają poznawać przyszłe trendy giełdowe, co więcej znacząco zmniejszyć ryzyko poniesienia strat przez niedobrze wykonane operacje. Powinniśmy przyznać, że niektóre tendencje jednak są na bardzo różnym poziomie, jak notowania wig30, dzięki temu łatwiej to przewidzieć i zyskać korzyści w przyszłości- się z notowaniami wig30 tutaj. Jednakże analityk techniczny zawsze musi polegać na danych i liczbach oraz każdorazowo zobaczyć, jak zachowuje się giełda.