Pobierz, wypełnij i wyślij przez internet – tanie rozwiązanie złożenia PIT.

Osoba fizyczna, w terminie do 30 kwietnia, musi złożyć, we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym, roczne podsumowanie podatkowe. W podsumowaniu PIT za 2014, wypełnionym stosownie z ustalonymi przepisami wzoru, powinny zostać wykazane wypracowane w ciągu roku nadwyżki przychodu objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych. W zobowiązaniu należy zapisać wysokość podatku dochodowego, jak również wiadomość o zapłaconych do skarbówki przedpłatach na należność podatkową – jeżeli takowe wystąpiły.

finanse, rachunki

Najpowszechniejszą metodą składania zobowiązania jest przekazanie go w okienku odbiorczym skarbówki. Możliwe jest również złożenie zeznania alternatywną metodą. Powszechne stało się nadawanie zobowiązania w formie formularza elektronicznego, bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, połączone z otrzymaniem urzędowego potwierdzenia otrzymania.

Złożenie świadczenia online nie wymaga posiadania e-podpisu. Badanie obywatela, przeprowadza się za pomocą pięciu danych personalnych dotyczących podatnika: NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, wartość przychodu uwidoczniona w zeznaniu lub rocznym podliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest przedkładany druk elektroniczny. Więcej informacji: rozliczenie pit 2014 online

Wysłanie zeznania podatkowego w formie elektronicznej to prosty, szybki, bezpieczny środek na roczne rozliczenie podatkowe. Dodatkowo, wypełnianie PIT przez internet, nie przysparza zbędnych procedur i kosztów. Wypełnienie deklaracji online daje również możliwość wnioskowania o należne ulgi i odliczenia – druk do odliczeń.

Dzięki temu mamy również pewność prawidłowego wypisania dokumentu ze wszystkimi dodatkami. Jest to sposób polecany przez wielu księgowych oraz rekomendowany przez stowarzyszenia ekonomiczne. Podsumowanie za 2014 rok, rozliczane w 2015 roku, nie będzie różniło się znacząco od tego z minionego roku.

To jest bardzo absorbująca tematyka i warto ją zgłębić bliżej, więc bez wahania sprawdź szczegóły pod adresem (https://partners-you-trust.com/), który znajduje się tu.

Nie wprowadzono bowiem, dużych poprawek w upustach podatkowych oraz nie zredukowano obszaru ich obowiązywania.