Parę informacji dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji

W ostatnim dniu każdego roku obrotowego przedsiębiorca jest zobligowany do dokonania inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Wynika to z obowiązku określonego ustawą o

rzetelnej i jasno przedstawianej sytuacji majątkowej jednostki oraz wyniku finansowym.

stos dokumentów

Autor: Dvortygirl
Źródło: http://www.flickr.com
Każda jednostka powinna dysponować odpowiednim regulaminem inwentaryzacji, który stanowi część polityki rachunkowej lub oddzielną regulację wewnętrzną- na tej stronie. Taka instrukcja inwentaryzacji zawierać musi następujące elementy: zakres inwentaryzacji (dopasowany do specyfiki konkretnej jednostki), metody dokonywania inwentaryzacji, rodzaje i termin inwentaryzacji, sposób uporządkowania zadań w tym zakresie, wskazanie pracowników do przeprowadzenia inwentaryzacji łącznie z określeniem ich odpowiedzialności, zasady opisujące powołanie komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych, zasady weryfikacji i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych oraz określenie wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych i ich obiegu.

Czy prezentowany artykuł Cię zainteresował? W takim razie sprawdź inny polecany serwis tisax poznań, który też zawiera interesujące materiały.

Przedsiębiorca może powierzyć obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji kierownikowi jednostki (z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury). Trzeba zaznaczyć, że w takiej sytuacji kiedy inwentaryzacja majątku będzie powierzona innej osobie oczywiście za jej zgodą należy przekazać odpowiedzialność w tym zakresie na piśmie. By właściwie przygotować inwentaryzację musimy znać obowiązujące terminy i sprawdzone metody przeprowadzania inwentaryzacji, które przewidywane są w ustawie.

narada w firmie

Autor: Asamblea Nacional del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com
Oprócz przekazania obowiązku sporządzenia inwentaryzacji kierownikowi jednostki możemy także skorzystać z usług firmy specjalizującej się w tej dziedzinie, ale także przedsiębiorca może sięgnąć po programy udostępniane w internecie. Ewidencja online może pomóc rozwijać biznes za sprawą spisywania procesów powiązanych z zarządzaniem majątkiem firmy, a następnie ich analizę i optymalizację- zerknij tu.