Miałeś nieszczęśliwy wypadek? Domagaj się swoich praw, gdyż jest spora szansa, że otrzymasz właściwą rekompensatę

Niestety nikt jeszcze nie stworzył medykamentu na pecha. Skutki takich wydarzeń jesteśmy w stanie jednakowoż nieco złagodzić poprzez uzyskanie odszkodowania powypadkowego.

W społeczeństwie dominuje stereotyp, mówiący że jego dochodzenie to najzwyczajniej walka z wiatrakami. Tymczasem korzystnie wiedzieć, że przepisy stoją w tej sprawie po stronie poszkodowanego oferując mu szerokie możliwości walczenia o swoje prawa.

Podstawy prawne takich odszkodowań znajdują się w Kodeksie Cywilnym. Istnieje kilka rodzajów roszczeń, których możemy dochodzić w sytuacji wystąpienia uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia. Czym jest odszkodowanie jednorazowe? Jest ono zdefiniowane w artykule 444§ 1 Kodeksu Cywilnego i polega ono na pokryciu różnych kosztów, jakie wystąpiły w konsekwencji wypadku. Oznacza to, iż poszkodowany może zażądać zwrotu kosztów leczenia z góry albo po zakończeniu etapów leczenia – na podstawie obowiązujących faktur lub rachunków.

odszkodowanie

Autor: superscheeli
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawca szkody powinien pokryć różnorodne straty sprowokowane wypadkiem oraz rekompensować poszkodowanemu utracone korzyści majątkowe. Powinniśmy mieć na uwadze jednocześnie, iż wspomniane plusy powinny być właściwie udokumentowane poprzez zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – deklaracja podatkowa, umowy o pracę, kontrakty, itp. Do zgłoszenia roszczenia konieczna jest ponadto udokumentowana częściowa niezdolność do pracy oraz zmniejszona wysokość dochodu, która jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Powinniśmy w tym miejscu zaznaczyć, że odszkodowanie (masz kłopot w związku z odzyskaniem wypłata odszkodowania z oc sprawcy – napisz do nas powypadkowe z tytułu straconego dochodu ma przede wszystkim charakter wyrównawczy i nie może stanowić podstaw utrzymania bytowego poszkodowanego.

KC w artykule 445 określa możliwości roszczeń w sytuacji wystąpienia szkody osobowej. Chodzi tu przede wszystkim o uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia osób, jakie pozostały poszkodowane między innymi w wyniku wypadków komunikacyjnych. Roszczenia takie mają miejsca w postaci zadośćuczynienia, które stanowi jednorazowe świadczenie odszkodowawcze. Mimo to pamiętajmy, iż nie zawsze prawo występuje przeciwko nam. Jak udowadnia powyższy przykład czasami da się wygrać tą walkę, również w innym zakresie, jak np. w sytuacji zaniżania świadczenia OC czy podobnych. Warto o tym pamiętać i nie nastawiać się od razu negatywnie. Jeśli podejdziemy do tego zdroworozsądkowo i spokojnie to jesteśmy w stanie liczyć na pozytywne zakończenie całej sprawy.