Co musi zapewnić nam nasz pracodawca?

Poza wypłatą wynagrodzenia przedsiębiorca będzie miał w stosunku do zatrudnionego szereg innych zadań, w tym dopomaganie mu w powiększaniu kwalifikacji jak też zapewnienie należytych warunków pracy.
przepisy prawa nakładają na chlebodawcę szereg zobowiązań w stosunku do pracobiorców.

Faktura

Autor: Kristina D.C. Hoeppner
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z ustawą, zatrudniony ma prawo do odpowiedniego uposażenia za wykonywaną pracę, które nie powinno być mniejsze od minimalnej pensji.

Jeśli zaintrygował Cię niniejszy materiał, to bez ociągania kliknij ten link – to niezwykle ważna propozycja (https://www.akat-translations.com/o-mnie), która prezentuje podobną tematykę.

Jego wysokość powinna być uzależniona przede wszystkim do typu realizowanej pracy, umiejętności pracobiorcy i ilości i jakości świadczonej pracy. Ustawodawca dokładnie przy tym wskazał, w jaki sposób chlebodawca powinien uposażenie wypłacać – dokładnie raz w ciągu miesiąca, w stałym terminie. Z zasady robi się to „z dołu”, a więc za pracę już zrealizowaną, nie później jednak niż w przeciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Przedsiębiorca nie powinien też opóźniać wypłaty wynagrodzenia czy przekazywać je w ratach.

Underground

Autor: Daniel Hargrave
Źródło: http://www.flickr.com
Chlebodawca nie powinien dopuścić do pracy także osoby, która nie ma dostatecznej znajomości rozporządzeń i reguł bezpieczeństwa i higieny pracy, stąd firma powinna zapewnić pracobiorcy tak zwane szkolenie BHP. Zamysłem takiego szkolenia jest dostarczenie osobie zatrudnionej wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania wskazanej pracy.

Szkolenie zatrudnionego przed dopuszczeniem do pracy nie jest konieczne w razie podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, jakie zajmował u danego Pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Pracodawca musi też opłacić zatrudnionemu wszelkie niezbędne badania lekarskie.